Kalkulator Całkowitej Przemiany Materii (CPM)

WZÓR:
Całkowita Przemiana Materii (CPM) = PPM x współczynnik aktywności fizycznej PAL


Wypełnij formularz